Cùng với đó, VC6 sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 6%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Như vậy, với 8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ phải chi 4,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 26/4/2021.

vc6 chot danh sach co dong to chuc dhcd thuong nien nam 2021

Năm 2020, Xây dựng và Đầu tư Visicons đặt mục tiêu doanh thu đạt 935,56 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 10,12 tỷ đồng và 8,09 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 9%.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 870,57 tỷ đồng, tăng 6,08% so với năm 2019 và hoàn thành hơn 93% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 4,97 tỷ đồng, giảm 37,41% so với năm trước và mới hoàn thành 61,43% kế hoạch. EPS đạt 621 đồng/CP.

Tính đến 31/12/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn gần 4,97 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn hơn 14,61 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Được biết, Xây dựng và Đầu tư Visicons tiền thân là CTCP Vinaconex 6, hiện có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng, các khu đô thị và khu công nghiệp, thi công các loại nền móng, công trình có quy mô lớn, các công trình đường giao thông, cầu, đường bộ…