Trong báo cáo triển vọng ngành quý III/2022, Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, trong năm 2022, nhu cầu tín dụng sẽ tiếp tục ở mức cao ~14%, kỳ vọng room tín dụng sẽ được cấp lại trong quý III/2022 khi tính đến hết quý II/2022 tăng trưởng tín dụng toàn ngành mới đạt mức 9,35% so với đầu năm. Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2022 của toàn ngành ngân hàng dự báo ở mức 39,4%.

Mức tăng trưởng tín dụng trên được hỗ trợ bởi việc khôi phục sản xuất và nhu cầu vốn tăng cao sau dịch bệnh. Điều này phù hợp với quan điểm của BSC cho rằng, mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 ở mức 14,0% là hoàn toàn khả thi.

anh-chup-man-hinh-2022-08-11-luc-10.57.05.png
Dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2022

Trong quý II/2022, các ngân hàng đã cho vay hết hạn mức tín dụng được cấp đầu năm và kỳ vọng sẽ được cấp thêm room trong quý III/2022.

Bên cạnh đó, nhờ những chính sách mới của chính phủ, dòng vốn
tín dụng sẽ được trải rộng ra các ngành nghề sản xuất kinh doanh từ đó giúp tăng trưởng thị trường bền vững trong tương lai.

Đáng chú ý, tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ trong các DN niêm yết ở mức thấp, và chỉ tập trung vào 4 ngân hàng TMCP.

Trước áp lực tăng lãi suất từ NHTW các nước trên thế giới, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và LS trái phiếu chính phủ Việt Nam đã tăng mạnh từ đầu năm.

Do đó, lãi suất cho vay và huy động của các ngân hàng cũng ảnh hưởng tăng từ 30-70 bps trong giai đoạn nửa đầu năm 2022.