Ngày 10/7, CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) đã công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2024.

Về kết quả hoạt động kinh doanh riêng, trong quý II/2024, PHR ghi nhận doanh thu thuần 186,2 tỷ đồng, tăng 10,4% svck. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng đạt 19,2 tỷ đồng, giảm 77,1% svck. Điều này đến từ việc PHR có khoản thu nhập khác là 69,9 tỷ đồng vào quý II/2023. Đây là khoản thu nhập đến từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, lợi nhuận bán đất Khu công nghiệp VSIP III.

Nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh cốt lõi, lợi nhuận gộp của PHR là 20,9 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp 11,2%, cải thiện hơn cùng kỳ là 6,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PHR ghi nhận 454,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 22,5% svck và lợi nhuận ròng 29 tỷ đồng, giảm 88,7% svck. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,6%, tăng 3,1% svck.

Công ty cao su đầu tiên công bố KQKD quý II/2024 với lợi nhuận sụt giảm 77%
Lợi nhuận PHR sụt giảm do mất nguồn thu bất thường

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản riêng của PHR là 3.102,7 tỷ đồng, giảm 192,9 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, khoản mục lớn nhất là đầu tư vào các công ty con 1.304,8 tỷ đồng (chiếm 42,1%), tiếp đến là tài sản cố định 479,6 tỷ đồng (chiếm 15,5%), tiền và tiền gửi ngân hàng 425,5 tỷ đồng (chiếm 13,7%).

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của PHR là 2.892,6 tỷ đồng và nợ phải trả 210,1 tỷ đồng (giảm 51,1% so với ngày đầu năm), trong đó nợ vay chỉ 30 tỷ đồng. Nếu trừ đi tiền đang nắm giữ, PHR có nợ vay ròng bằng 0.

Công ty cao su đầu tiên công bố KQKD quý II/2024 với lợi nhuận sụt giảm 77%
Diễn biến giá cao su trong 1 năm trở lại đây

Kết quả kinh doanh cốt lõi của PHR phục hồi trong bối cảnh giá cao su có sự tăng trưởng mạnh trong 1 năm trở lại đây. Theo dữ liệu từ Tradingeconomic, giá cao su đang giao dịch quanh 163,1 cent Mỹ/kg, cao hơn khoảng 25% cùng kỳ

Cổ phiếu PHR giảm 2,34% về 62.600 đồng/cp trong phiên ngày 10/7. Từ đầu năm tới hiện tại, cổ phiếu này đã tăng gần 26%.