Theo Báo cáo tài chính quý III của CTCP Địa ốc First Real (Mã chứng khoán: FIR) vừa công bố, quý này doanh thu của công ty tăng 37% so với cùng kỳ lên 103 tỷ đồng trong đó chủ yếu là doanh thu chuyển nhượng bất động sản khi đạt 90 tỷ đồng (chiếm 87%) - tăng 58%. Giá vốn ghi nhận gần 41 tỷ đồng - tăng 11%. Do đó, lợi nhuận gộp quý III của FIR đạt 62 tỷ đồng - tương đương tăng 63% so với quý III/2021.

Trong quý, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận âm 5 tỷ đồng và âm 7 tỷ đồng - giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của FIR đạt 41 tỷ đồng - tăng 86% so với quý này năm 2021.

Kết quả, FIR báo lãi ròng quý III hơn 32 tỷ đồng - gấp 2 lần cùng kỳ. EPS ghi nhận 721 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là quý mà doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận lãi cao nhất kể từ khi niêm yết đến nay.

Phía doanh nghiệp giải thích nguyên nhân là do lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản đã mang lại doanh thu rất lớn, cùng với giá vốn chỉ chênh lệch nhẹ nên đẩy lợi nhuận quý này tăng cao so với cùng kỳ.

doanh-thu-va-loi-nhuan-cua-fir-trong-cac-quy-gan-day_.png

Kết thúc III quý, FIR báo doanh thu tăng 91% lên 271 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ghi nhận 112 tỷ đồng và 89 tỷ đồng - tương đương tăng 331% và 368% so với cùng kỳ. EPS của công ty đạt ngưỡng 2.000 đồng/cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ còn 183 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2022, nợ phải trả của FIR tăng mạnh 110% lên 1.061 tỷ đồng; trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn khi ghi nhận 785 tỷ đồng (chiếm 74%) - tăng 94%; hàng tồn kho cũng có xu hướng tăng lên gần 263 tỷ đồng - gấp 3 lần so với cuối quý III/2021. Tài sản dài hạn chỉ tăng nhẹ lên 129 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty tăng 116% lên 493 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn khi ghi nhận 404 tỷ đồng (chiếm 82%), nợ dài hạn cũng gấp gần 9 lần - tương đương 89 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của FIR đến cuối kỳ đạt 697 tỷ đồng - tăng 72%. Tổng nguồn vốn tăng 88% lên 1.190 tỷ đồng so với cuối tháng 9/2021.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng qua, công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 439 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính lại ghi nhận 436 tỷ đồng - gấp 5,5 lần cùng kỳ (chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ). Tiền và tương đương tiền đến cuối kỳ chỉ còn hơn 10 tỷ đồng - giảm 89%.

tien-den-cuoi-ky-cua-fir.png

Như vậy, trong III quý, công ty đã tăng phát hành cổ phiếu và tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, từ năm 2016 tới năm 2021, công ty có 4 năm ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm trong đó mức kỷ lục nhất là năm 2018 (âm 77 tỷ đồng).

Trong năm 2022, FIR đặt mục tiêu mang về tổng doanh thu 450 tỷ đồng và 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty cũng dự kiến tăng nguồn vốn lên 450 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trong 9 tháng, doanh nghiệp mới chỉ đạt được 60% kế hoạch doanh thu trong khi lãi ròng đạt 74% kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tháng 3 năm nay, FIR đã phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:14.999 cho các cổ đông hiện hữu. Công ty đã niêm yết bổ sung cho gần 18 triệu cổ phiếu từ ngày 11/7/2022.

Ngoài ra, trong báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tháng 6/2022, công ty cho biết đã huy động được 203 tỷ đồng từ cổ đông (chưa trừ đi các chi phí liên quan tới phát hành), trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, số tiền huy động ròng là 203 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng qua, công ty đã huy động tổng 436 tỷ đồng từ cổ đông và tăng vay nợ, số tiền này gần tương đương với tổng tồn kho và các khoản phải thu tăng lên 552 tỷ đồng.