Vừa qua, HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là ngày 29/12/2023. Ngày chi trả cổ tức dự kiến là ngày 12/01/2024. Với khoảng 118,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính DRC cần chi khoảng 60 tỷ đồng (tương ứng 40% lợi nhuận 9T/2023) để chi trả cổ tức cho đợt này.

Theo báo cáo thường niên 2022, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang là công ty mẹ của DRC, nắm giữ tỷ lệ sở hữ 50,51%, ước tính thu về khoảng 30 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên 2023 của doanh nghiệp đã không chốt tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023. Thay vào đó, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 phù hợp với tình hình kinh doanh của DRC.

Về tình hình kinh doanh, dù có quy mô lớn và được đánh giá là có nhiều tiềm năng tăng trưởng khi là đối tác thân thiết của thị trường Mỹ và hơn 30 nước khắp thế giới, nhưng tình hình quý 3 của DRC không được như kỳ vọng.Luỹ kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu ở mức 3.531 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 đạt 330 tỷ đồng, Cao su Đà Nẵng mới thực hiện được 56% kế hoạch năm.