giai trinh cua vietnam airlines ve khoan lo sau thue 8754 ty dong trong nam 2020
Hình minh họa

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân do sự bùng phát dịch đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sản lượng khách vận tải giảm 45% so với kế hoạch năm 2020 trước khi có dịch; doanh thu vận tải hàng không giảm 61% so với kế hoạch trước khi có dịch, điều này dẫn tới tình trạng lỗ.

Bên cạnh các giải pháp ứng phó với khủng hoảng như thu hẹp quy mô sản xuất, đàm phán với các chủ tàu thuê, các nhà cung cấp để giảm giá, giãn tiến độ thanh toán, cắt giảm chi phí… doanh nghiệp còn được hỗ trợ của Nhà nước.

Cụ thể, Nhà nước đã miễn/giảm/giãn/hoãn một số loại thuế phí, giảm giá phí dịch vụ... Nhà nước gia hạn nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh; cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% cho tổ chức tín dụng để cho HVN vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Cho phép HVN phát hành cổ phiếu chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ mức tối đa 8.000 tỷ đồng nhằm bổ sung dòng tiền, hỗ trợ thanh toán để duy trì hoạt động.

Trong năm 2020, HVN ghi nhận doanh thu đạt 40.538,3 tỷ đồng, giảm 58,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế lỗ 11.178,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 2.537,5 tỷ đồng.