Ngày 4/12 tới đây CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời gian thanh toán 25/12/2023.

Như vậy với gần 31,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hạ tầng Vĩnh Phúc sẽ chi khoảng 15,6 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Hạ tầng Vĩnh Phúc đã công bố BCTC năm 2023 kiểm toán (năm tài chính của Hạ tầng Vĩnh Phúc bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau). Kết quả ghi nhận doanh thu cả năm đạt hơn 96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 158 tỷ đồng.