Ngày 28/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quản lý quỹ BVIM (địa chỉ tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tổng số tiền 145 triệu đồng.

Theo đó, BVIM bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trên website của công ty về việc họp ĐHCĐ bất thường năm 2021; công bố thông tin không đúng hạn về việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Ngoài ra, công ty quản lý quỹ này cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng do không ban hành quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán; sổ tay định giá; quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua Quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, ĐHCĐ công ty đầu tư chứng khoán.

Trước đó ngày 19/10, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực với tổng số tiền 265 triệu đồng liên quan đến các vấn đề về ĐHCĐ, báo cáo quản trị,...