UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất ván MDF, HDF và OKAL Bình Định (tại khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn) của CTCP Lâm nghiệp Kim Thành Lập.

Lý do là nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định.

Theo giải trình của CTCP Lâm nghiệp Kim Thành Lập, trong quá trình chuẩn bị các thủ tục để đầu tư dự án, doanh nghiệp đã gặp các khó khăn vì cụm công nghiệp Giao Hội chưa có quyết định thành lập nên công tác giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật chưa được thực hiện.

Đồng thời, tiền giải phóng mặt bằng tại thị xã Hoài Nhơn quá cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Cùng với đó, vị trí cụm công nghiệp Giao Hội trên thực tế là một vùng đồi núi. Sau khi doanh nghiệp tiến hành đo đạc, khối lượng phải đào là 15 triệu m3 đất, khối lượng đất cân bằng đào đắp tại chỗ chỉ khoảng 1 triệu m3, như vậy khối lượng đất còn dư là 14 triệu m3. Với khối lượng đất phải đào này chỉ cấp được nhà dân, công trình nhỏ.

Theo các nhà chuyên môn, dự kiến phải mất ít nhất từ 4-5 năm, cụm công nghiệp này mới có thể hoàn thành, đồng nghĩa với việc dự án muốn triển khai phải chờ đời từng đó năm và sẽ mất hoàn toàn cơ hội đầu tư.

Những năm qua, tình hình dịch bệnh kéo dài, suy thoái kinh tế. Vì vậy, doanh nghiệp quyết định chấm dứt thực hiện dự án.

Được biết, vào năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván MDF, HDF và OKAL Bình Định cho CTCP Lâm nghiệp Kim Thành Lập.

Nhà máy được xây dựng tại khu phố Giao Hội 1 (phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn) với diện tích khoảng 45ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 4.371 tỷ đồng; quy mô sản xuất của giai đoạn 1 gồm: Sản xuất 180.000m3 ván dăm OKAL/năm; sản xuất 425.250m3 sản phẩm ván gỗ/năm (trong đó, ván gỗ MDF là 232.500 m3/năm; ván gỗ HDF là 192.750 m3/năm).