Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.702 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và không hoàn thành kế hoạch năm (3.079 tỷ đồng).

Ngân hàng An Bình báo lãi giảm 13% trong năm 2022

Cụ thể, nguồn thu chính của ngân hàng - thu nhập lãi thuần tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 3.735 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng lần lượt 62% và 300% so với năm 2021.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động dịch vụ giảm 53% và 34% so với năm trước. Mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư lỗ lần lượt 57 tỷ và 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đều lãi hơn 200 tỷ đồng.

Theo ABBank, nguyên nhân có sự biến động giảm lợi nhuận trong quý 4 và năm 2022 là do thu nhập từ hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ trong năm 2022 giảm chủ yếu là do biến động lãi suất thị trường. Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng nhìn tổng thể cả năm 2022 vẫn có thu - nhập, tuy nhiên kết quả giảm so với kỳ trước do chịu rủi ro về biến động tỷ giá.

Ngân hàng An Bình báo lãi giảm 13% trong năm 2022

Về chất lượng tài sản, nợ xấu nội bảng của ABBank tăng đến 46,3% so với đầu năm do nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng gần 63% trong kỳ. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,34% lên 2,88%.