Mới đây Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, gia hạn thời gian trả cổ tức, ESOP và bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó, BAF dự kiến phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu, tương đương 47,67%.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 61% thị giá cổ phiếu BAF chốt phiên 20/11 là 25.500 đồng/cp.

Nông nghiệp BaF muốn chào bán 68 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá bán thấp hơn 61% thị giá

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 684 tỷ đồng, công ty sẽ dùng hơn 165 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo của công ty; 400 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh nông sản và 119 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ tại các công con là Công ty TNHH Đầu tư Tân Châu và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng.

Trường hợp góp vốn vào hai công ty con nói trên không khả thi, hoặc không được cơ quan chức năng chấp nhận, BAF đề xuất thay thế phương án này bằng việc đầu tư góp vốn tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Song Hinh nhằm đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cũng trong lần lấy ý kiến này, HĐQT BAF trình cổ đông thông qua phương án gia hạn thời gian chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17% (tương đương 24,4 triệu cổ phiếu) và gia hạn phương án phát hành ESOP tỷ lệ 5% đến quý 2/2024.

Về vấn đề nhân sự, HĐQT trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Thanh Hải và bà Dương Thị Hồng Tân theo đơn xin từ nhiệm. Thay vào đó là bầu bổ sung hai thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023- 2028. Hai ứng cử viên được công bố là bà Nguyễn Thị Hiền và bà Lưu Ngọc Trâm.

Bà Trâm sinh năm 1990 có trình độ chuyên môn là Cử nhân ngành Kế toán. Bà Trâm từng làm việc tại CTCP Chứng khoán Phố Wall, Tập đoàn Tân Long và gần đây nhất là làm Chuyên viên phòng tài chính CTCP Siba Holdings - cổ đông lớn của BAF. Bà Trâm hiện đang không nắm giữ cổ phần tại BAF.

Trong khi đó, bà Hiền sinh năm 1989 và cũng từng là Kiểm toán viên tại nhiều công ty như Công ty TNHH Kiểm toán VAF, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Grand,... Hiện tại, bà Hiền đang là Trưởng phòng thanh tra Kiểm soát nội bộ tại Siba Foods Việt Nam và Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ BAF. Bà Hiền hiện đang không sở hữu cổ phiếu BAF.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, Nông nghiệp BaF ghi nhận doanh thu gần 3.631 tỷ đồng và LNST gần 53 tỷ đồng, lần lượt giảm 25,8% và 81,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/9/2023, Nông nghiệp BaF ghi nhận hơn 349 tỷ đồng LNST chưa phân phối.