Đại diện PV Power (POW) cho biết, sau 5 tháng đầu năm 2024 doanh thu công ty ước đạt 13.052 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 669,7 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 41% và 67% kế hoạch năm; sản lượng điện của công ty đạt 6.940 triệu kWh, hoàn thành 42% kế hoạch cả năm.

Năm 2024, tổng sản lượng điện mục tiêu của POW là 16.703 triệu kWh gồm: Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1 và 2 là 5.402 triệu kWh, NMĐ Nhơn Trạch 1 là 741 triệu kWh, NMĐ Vũng Áng 1 là 6.236 triệu kWh, NMĐ Nhơn Trạch 2 là 3.200 triệu kWh, NMĐ Hủa Na là 600 triệu kWh, NMĐ Đăkđrinh là 501 triệu kWh, còn lại 22 triệu kWh từ điện áp mái và điện mặt trời.

Ở mảng thủy điện, vào quý I/2024, các nhà máy đã bám sát theo Qc được giao và vận hành các giờ có giá tốt để bảo đảm hiệu quả. Đến tháng 5, Nhà máy thủy điện Hủa Na đạt sản lượng 120 triệu kWh (hoàn thành 20% kế hoạch), Thủy điện Đăkđrinh đạt 203 triệu kWh (hoàn thành 40,5% kế hoạch.

PV Power (POW): 5 tháng đầu năm lãi 670 tỷ đồng, sắp ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường
Ảnh minh họa

Tại thời điểm ngày 31/3, POW đang có khoản phải thu lên đến 14.017,9 tỷ đồng tại Công ty Mua bán Điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN (chiếm 19,3% tổng tài sản). Lãnh đạo POW cho biết công ty đã có văn bản báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để trình các cấp có thẩm quyền đề nghị EVN thanh toán công nợ.

Trong thời gian tới, POW có thể ghi nhận 1.000 tỷ đồng thu nhập bất thường do các công ty bảo hiểm đã đồng ý bồi thường tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh cho doanh nghiệp khi tổ máy số 1 của NMĐ Vũng Áng 1 phải sửa chữa. Trong đó, trên 600 tỷ đồng là bồi thường chi phí sửa chữa và trên 300 tỷ đồng là bồi thường gián đoạn kinh doanh.

Liên quan đến việc thoái vốn tại CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), hiện tại doanh nghiệp chưa có kế hoạch. POW đang sở hữu 59,37% cổ phần NT2 - công ty có vốn hóa 6.506 tỷ đồng ở thời điểm ngày 24/5.