tap doan hoa phat se chot quyen tham du dai hoi co dong thuong nien 2021

Cuộc họp sẽ thảo luận về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; thông qua mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2020; mức chia cổ tức dự kiến năm 2021; bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và một số vấn đề khác.

Năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 86.000 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 9.000 tỷ đồng, tăng gần 19%. Cổ tức tiền mặt dự tính 5% vốn điều lệ.

Thực tế, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần trên 90.100 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 13.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch lần lượt 5% và 50%. Công ty mới đây đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc, thoái vốn khỏi mảng nội thất và bước chân vào mảng sản xuất container.

Dự kiến từ quý II/2020, mỗi năm Hòa Phát sẽ sử dụng khoảng 1 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) để sản xuất ra 500.000 TEU (đơn vị tương đương container 20 feet).

Riêng trong tháng 1 vừa qua, Hòa Phát đã cho ra lò 670.000 tấn thép thô - mức cao nhất từ trước đến nay. Tiêu thụ HRC đạt kỷ lục 252.000 tấn. Cả năm 2021, Hòa Phát dự kiến sản xuất 2,7 triệu tấn HRC, cao gấp 4 lần năm ngoái.