Ngày 28/12 tới đây CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 25/1/2024.

Như vậy với 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, thủy điện Thác Bà sẽ chi 63,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Thủy điện Thác Bà chốt quyền chia cổ tức, cổ phiếu TBC tiến sát vùng đỉnh

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023 doanh thu công ty đạt gần 322 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Chi phí tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế còn 131 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Với việc chi gần 63,5 tỷ đồng trả cổ tức, thủy điện Thác Bà dành gần 50% số lãi đạt được từ đầu năm chia cổ tức cho cổ đông.

Thủy điện Thác Bà chốt quyền chia cổ tức, cổ phiếu TBC tiến sát vùng đỉnh

Trên thị trường cổ phiếu TBC liên tục tăng mạnh, đang giao dịch ở vùng giá đỉnh. Kết phiên 8/12 tăng 2,63% lên mức 39.000 đồng/cổ phiếu.