Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ- CP, kế hoạch xác minh hằng năm của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, ngày 6/3/2024, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn 4 đơn vị thuộc TTCP để xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Buổi bốc thăm có mặt Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cùng đại diện lãnh đạo 17 cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP.

Để tiến hành bốc thăm, TTCP đã chuẩn bị hòm phiếu, phiếu bốc thăm; danh sách đơn vị được xác minh thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của TTCP. Tổng số đơn vị được lựa chọn để xác minh là 4. Hình thức lựa chọn đơn vị được xác minh là lựa chọn ngẫu nhiên bằng bốc thăm.

Theo đó, kết quả bốc thăm 4 đơn vị được lựa chọn gồm: Cục Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I), Cục Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II), Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III), Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra.

Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 4 đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam phát biểu tại buổi bốc thăm. Ảnh: LP

Buổi bốc thăm diễn ra đúng trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định có liên quan tại Nghị định 130/2020/NĐ- CP của Chính phủ và Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 8/3/2021 của TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của TTCP.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi bốc thăm, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cho biết, việc tổ chức bốc thăm lựa chọn đơn vị được xác minh tài sản thu nhập được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cũng đề nghị, Cục IV chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và 4 đơn vị nói trên để triển khai thực hiện nghiêm túc và đảm bảo tiến độ theo quy định.