Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Phú Thọ (Vietinbank- CTG) thông báo về việc đấu giá khoản nợ của CTCP Giấy BBP để xử lý nợ.

Tài sản mang ra đấu giá là toàn bộ khoản nợ của CTCP Giấy BBP phát sinh tại Vietinbank Bắc Phú Thọ theo các hợp đồng tín dụng đã ký giữa Giấy BBP và ngân hàng. Khoản nợ có dư nợ gốc hơn 212,5 tỷ đồng, lãi vay trong hạn hơn 154,7 tỷ đồng và lãi phạt quá hạn hơn 21,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ gốc và lãi quá hạn đến 30/6/2022 là hơn 389,2 tỷ đồng.

Tài sản thế chấp bao gồm:

- Toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị và các hạng mục khác phục vụ sản xuất giấy in, viết của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy in, viết công suất 50.000 tấn/năm của CTCP Giấy BBP được đầu tư xây dựng, lắp đặt trên đất của 2 quyền sử dụng đất có diện tích 31.867 m2 tại khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo Hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- Toàn bộ nhà xưởng và vật kiến trúc khác được xây dựng trên đất của Quyền sử dụng đất có diện tích 18.945 m2 tại khu Tầm Vông, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo Hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- Dây chuyền thiết bị tẩy trắng bột tre công suất 10.000 tấn/năm, hệ thống thiết bị xeo, hệ thống máy khuấy bột, máy biến áp 1.500KVA, hệ thống cân điện tử... theo Hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

- 5 phương tiện vận tải gồm 1 xe ô tô con, 02 xe Volvo 642, 1 xe ô tô tải, 01 xe nâng hàng theo Hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

Giá khởi điểm bằng dư nợ, hơn 389,2 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu khoản nợ. Các chi phí này do người mua được khoản nợ chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có). Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 10h ngày 26/8/2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Sao Việt.