Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây Dựng (DIG): CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã bán 8.488.700 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 42.601.805 cổ phiếu (tỷ lệ 6,98%). Giao dịch thực hiện ngày 17/3 đến 20/3/2023.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PLX): Bà Phạm Thị Cẩm Vân, em dâu bà Đinh Thị Kiều Trang – Thành viên BKS – đăng ký bán toàn bộ 100.000 cổ phiếu đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/3 đến 25/4/2023.

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS): CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua 228.400 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch QLQ VinaCapital không sở hữu cổ phiếu nào. Lý do không mua đủ lượng đăng ký do diễn biến giá thị trường chưa phù hợp. Giao dịch thực hiện từ 15/2 đến 16/3/2023.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PVS, cùng thời gian, Qũy đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam đã mua 287.800 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.687.800 cổ phiếu (tỷ lệ 0,35%). Lý do không mua đủ lượng đăng ký do diễn biến giá thị trường chưa phù hợp.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, trước giao dịch Vận tải Hải Hà sở hữu 8.440.500 cổ phiếu (tỷ lệ 11,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/3 đến 26/4/2023.

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Ghroup (SGI): Bà Cao Thị Quỳnh Liên, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 4.216.396 cổ phiếu (tỷ lệ 5,59%) xuống 3.716.396 cổ phiếu (tỷ lệ 4,92%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Đầu tư và xây lắp Sông Đà (SDD): Ông Đỗ Nguyên Hữu, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 140.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 895.200 cổ phiếu (tỷ lệ 5,59%). Giao dịch thực hiện ngày 13/3/2023.

CTCP Đầu tư công nghiệp XNK Đông Dương (DDG): Bà Yang Kiều An, con bà Trần Kim Sa - Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,67%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/3 đến 26/4/2023.

CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH): Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua 250.000 cổ phiếu. Trước giao dịch bà Hà không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/3 đến 21/4/2023.