Trong kì, giá vốn hàng bán đạt 157 tỉ đồng, tăng 50% kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ tăng 35%, đạt 23 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp giảm còn 12,8% so với con số 14% ghi nhận cùng kì năm ngoái.

Trong khi đó, chi phí bán hàng hơn gấp đôi cùng kì khiến CCA chỉ lãi tượng trưng 142 triệu đồng, giảm đến 94% so với cùng kì năm ngoái.

Theo lãnh đạo của CCA, diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nền kinh tế thế giới chưa được phục hồi và gây trở ngại cho việc nhập khẩu hàng hóa khiến mọi hoạt động kinh doanh ngừng trệ và ảnh hưởng đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty.

doanh thu qui iii cua caseamex tang 48 lai rong giam toi 94 so voi cung ki
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quí III của CCA).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy sản này ghi nhận doanh thu đạt 440 tỉ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kì năm ngoái. Trong 9 tháng, giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt động đều tăng nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,3 tỉ đồng, giảm 86% so với cùng kì.

Năm 2020, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 700 tỉ đồng và 12 tỉ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, CCA mới hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 11% lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của CCA là 735 tỉ đồng, tăng thêm 86 tỉ đồng so với ghi nhận hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn là 486 tỉ đồng, chiếm 66% cơ cấu tài sản.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu hiện tại là 212 tỉ đồng, giảm gần 11 tỉ đồng so với đầu năm do chia cổ tức cho cổ đông. Tổng nợ đi vay của công ty là 301 tỉ đồng, cao hơn 42% vốn chủ sở hữu và chiếm 41% cơ cấu nguồn vốn.

Giải pháp gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp Việt

Thương mại hoá toàn cầu là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, những biến động khôn lường từ đại ...

Thực phẩm Sao Ta góp 180 tỷ đồng lập công ty Khang An Foods

HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HOSE - Mã: FMC) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Thực ...

Masan MEATLife chuẩn bị phát hành 2,6 triệu cổ phiếu ESOP

HĐQT Công ty Masan MEATLife (UPCOM - Mã: MML) thông qua việc phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao ...