Theo báo cáo tình hình kinh tế- xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 của Tổng Cục Thống kê (GSO), thị trường bảo hiểm tiếp tục đạt mức tăng trưởng ổn định.

Theo đó, tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm quý III/2022 ước tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước tăng 19%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước tăng 15%.

Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước tăng 17%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước tăng 18%.

Tốc độ tăng trưởng của nhóm bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận sự bứt phá mạnh so với mức tăng khiêm tốn cùng kỳ. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng vỏn vẹn 5%.

Đây là mức tăng trưởng tích cực của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và có xu hướng được duy trì, tăng cao hơn khi nền kinh tế được phục hồi trở lại.

Theo ước tính mới nhất của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 7/2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.789 tỷ đồng, tăng 14,9 % so với cùng kỳ, bồi thường 11.535 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,7 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Xét theo từng nghiệp vụ, doanh thu bảo hiểm sức khỏe hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Các doanh nghiệp vay nợ bằng đồng USD rơi vào bế tắc