CTCP Xuất nhập khẩu An Giang - Angimex (HoSE: AGM) thông báo xếp được nguồn thanh toán lãi đến hạn kỳ 4 gói trái phiếu mã AGMH2223001 (kỳ trả lãi từ 14/12/2022 đến 14/3/2023), (trái phiếu đáo hạn ngày 14/9/2023).

Cụ thể, Angimex cho biết sẽ thực hiện đàm phán với Ban đại diện Chủ sở hữu trái phiếu AGMH2223001 để xin gia hạn thời gian thanh toán khoản lãi.

Trước đó, ngày 22/12/2022, Angimex đã công bố thông tin chậm thanh toán lãi kỳ 3 của gói trái phiếu mã AGMH2223001. Trong đó, ngày 14/12/2022 là ngày thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3, thời gian tính lãi từ ngày 14/9/2022 đến ngày 14/12/2022.

Được biết, trái phiếu mã AGMH2223001, mệnh giá 300 tỷ đồng, đã mua lại một phần, dư nợ còn lại 210 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 14/9/2023 và lãi suất 7%/năm.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu mã AGMH2223001 bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 218 tờ bản đồ số 4 tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An thuộc sở hữu Louis Holding.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các khu đất tại thửa đất số 26, 39 tờ bản đồ số 79; thửa đất 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69; thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68, ấp Thanh Niên, Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thuộc sở hữu của CTCP Louis Holdings.

Chứng khoán bao gồm 2.620.225 cổ phần phổ thông do CTCP Dược Lâm Đồng-Ladopharm (HNX: LDP) phát hành thuộc sở hữu của CTCP Louis Holdings và toàn bộ các quyền phát sinh từ các cổ phiếu đó.