UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Tỉnh sẽ chọn xác minh tại 9/42 cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh.

Theo kế hoạch, việc xác minh thực hiện với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, đang làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh theo quy định.

Tiêu chí lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai gồm: Đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; người chưa được xác minh về tài sản , thu nhập trong thời gian 4 năm liền trước đó.

Trừ các trường hợp đang bị điều tra, truy tố, xét xử ; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Cũng theo kế hoạch, số lượng cơ quan, đơn vị được xác minh là 9/42 cơ quan, đơn vị, tương đương 21,4% số đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ gồm: Sở Xây dựng ; Sở Tư pháp; Sở VH-TT&DL; Ban Quản lý dự án công trình giao thông; Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển; Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; UBND TP. Cà Mau và UBND huyện Năm Căn.

Số lượng người được lựa chọn xác minh tối thiểu 10% tổng số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh. Thời kỳ xác minh từ năm 2021 – 2023 và xác minh trong 45 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, tỉnh sẽ dùng phương pháp sử dụng phần mềm máy tính để lựa chọn công khai ngẫu nhiên người được xác minh, với sự tham dự và chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.