HĐQT CTCP Gemadept (GMD) vừa ra quyết nghị triển khai phát hành 100,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 20.000 đồng/cp.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, cổ đông sở hữu một cổ phiếu GMD sẽ được một quyền mua, cứ 3 quyền mua sẽ được 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu được mua bởi quyền mua cổ phần được tự do chuyển nhượng

Thời gian dự kiến phát hành trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của GMD tăng từ 3.013,8 tỷ đồng lên 4.018,4 tỷ đồng.

Cổ phiếu GMD hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi thiếp lập đỉnh 61.400 đồng/cp vào phiên 7/6. Tại thời điểm 11h10p phiên sáng 23/6 cổ phiếu GMD đạt mức 51.100 đồng/cp, tức giảm hơn 19% so với mức đỉnh 61.400 đồng/cp.