Cục thuế tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong toả tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Theo đó Cục thuế tỉnh Gia Lai quyết định cưỡng chế bằng biện pháp yêu cầu phong toả tài khoản theo quy định đối với CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (mã chứng khoán CTC) mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai để thi hành thông báo thuế.

Theo thông báo ngày 21/7/2022 của Cục thuế tỉnh Gia Lai, Hoàng Kim Tây Nguyên còn nợ thuế, phạt và chậm nộp (thời gian nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp) với số tiền 5.525.166.640 đồng.

Đồng thời Cục thuế Tỉnh Gia Lai cũng ra thông báo phong toả thêm tài khoản của Hoàng Kim Tây nguyên mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Gia lai để thi hành thông báo thuế nói trên.

Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên là một trong những công ty phát hành sách hàng đầu của Việt Nam. Tiền thân là Công ty Điện ảnh Gia Lai được thành lập từ năm 1975 với các chức năng kinh doanh: phát hành phim, chiếu bóng, khách sạn, dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh phim điện ảnh và băng hình, cung ứng vật tư chuyên nghành cho hoạt động điện ảnh và băng hình.

Khoản nợ thuế, phạt chậm nộp của Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên lên đến trên 5,5 tỷ đồng. Trong khi đó số liệu trên BCTC quý 2/2022 ghi nhận đến 30/6/2022 Hoàng Kim Tây Nguyên còn chưa đến 210 triệu đồng tiền và tương đường tiền – là khoản tiền mặt tại quỹ (105 triệu đồng) và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng (105 triệu đồng). Công ty cũng đang còn khoản dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 99 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 19 tỷ đồng.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 chỉ bằng 1/4 cùng kỳ, đạt hơn 27,2 tỷ đồng. Chi phí cao hơn cả doanh thu, nên công ty lỗ 20,5 tỷ đồng nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 13,3 tỷ đồng. Tổng lỗ luỹ kế đến 30/6/2022 lên đến 49,5 tỷ đồng.