Theo đó, ACBS bị xử phạt đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN phải nộp, sử dụng hoá đơn không hợp pháp để kê khai làm giảm số thuế phải nộp vi phạm quy định tại Điều 142, Điều 143 Luật Quản lý Thuế ngày 13/06/2019.

Với các lỗi trên, ACBS bị xử phạt gần 73 triệu đồng đồng thời bị truy thu thuế số tiền hơn 302 triệu đồng.

Trước đó hồi tháng 2/2021, Chứng khoán ACB (ACBS) cũng bị Cục thuế TP HCM xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền phạt và truy thu phải nộp là 664 triệu đồng do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo qui định.

Cụ thể, ACBS bị phạt tiền hơn 62 triệu đồng cho hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Đồng thời, ACBS cũng bị truy thu tổng số tiền gần 428 triệu đồng và tiền chậm nộp 174 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 13%, tương ứng giảm 107 tỷ đồng xuống gần 678 tỷ đồng.

Mảng môi giới, Chứng khoán ACB ghi nhận doanh thu môi giới giảm 8% còn hơn 221 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới quý 2 giảm 37% còn hơn 88 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, do thị trường chứng khoán trong quý 2 biến động mạnh mẽ, thanh khoản giảm sâu đã tác động đến kết quả kinh doanh của ACBS.

Kết quả, ACBS chuyển từ lãi 274 tỷ đồng sang lỗ hơn 9 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2022

Tính đến ngày 30/06/2022, tổng tài sản của ACBS là hơn 7.138 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu cơ cấu với hơn 7.025 tỷ đồng, giảm 6.5%.

https://nguoiquansat.vn/acbs-n...